Gözləyin...

Biznes kreditlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ və müddət
30 000 - 5 000 000 AZN
Müddət: 84 ay dək
Kreditin məbləği 30000 - 5000000 AZN
Kreditin müddəti 84 ay dək
Müddət

84 aya kimi (dövriyyə vəsaiti üçün- 24 ay)

Məbləğ

30 000 AZN- 5 000 000 AZN

Faiz

14%-20%

Faiz subsidiyası

3 ilədək - 8% 3 ildən artıq - 10 %

Komissiya

0.1%

Kimlər faydalana bilər bilər?

Fərdi sahibkarlar və hüquqi şəxslər

Sığorta

Kreditin qalığı həcmində girov sığortalanmalıdır

Tələb olunan sənədlər Şəxsiyyət vəsiqəsi, VÖEN , Nizamnamə (hüquqi şəxs) , Dövlət reyestrindən çıxarışı (hüquqi şəxs) , Maliyyə hesabatları , Girov sənədləri , Biznes plan
7 % dən
500 - 15 000 AZN
Müddət: 3 - 36 ay
Kreditin məbləği 500 - 15000 AZN
Kreditin müddəti 3 - 36 ay
Son iş yerində staj 12
Müddət

3-36 ay

Məbləğ

500-15000 AZN

Faiz

5%-dən başalayaraq

Komissiya

1%

İş stajı

minimum 12 ay

Təyinat

Bağçılıq, əkinçilik, heyvandarlıq, quşçuluq Digər ailə-kəndli fermer təsərrüfatları

Kimlər faydalana bilər bilər?

Ölkə ərazisində fermer təsərrüfatı ilə məşğul olan hüquqi və sahibkar fiziki şəxslər

30 000 - 1 000 000 AZN
Müddət: 6 ay dək
Kreditin məbləği 30000 - 1000000 AZN
Kreditin müddəti 6 ay dək
Son iş yerində staj 12
Müddət

Maliyyələşməsi nəzərdə tutulan sifariş üzrə Alıcı və Satıcı arasında imzalanmış müqavilə və xidmətə görə ödəmə müddətindən çox olmamaq şərti ilə

Maksimum 6 ay

Maliyyələşdirmə limiti

Satıcı ilə alıcı arasında imzalanmış alqı-satqı və xidmət müqavilələri üzrə təqdim olunmuş sifariş və ya xidmət orderlərinin ümumi məbləğinin (ƏDV çıxıldıqdan sonra) 80%-ni keçməmək şərti ilə minimum 30 000 AZN, maksimum 1 000 000 AZN ekvivalenti.

Minimal məbləğ tələbi

Hər sifariş və ya xidmət orderləri üzrə

Minimum 500 AZN (ekv)

Güzəşt müddəti

5 ay

Faiz

30 001 - 250 000 AZN -dək - 16% 250 000 - 1 000 000 AZN-dək - 14%

Komissiya

1 (birdəfəlik)

Təminat

Maliyyələşdiriləcək müqavilə üzrə sifariş və ya xidmət orderi Təsisçi və direktorun zaminliyi Tələb olunarsa digər zaminlik

Ödəniş növü

Faizlər aylıq, əsas məbləğ müddət sonunda

Kimlər faydalana bilər bilər?

Ölkə ərazisində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan, alıcıları ilə rəsmi müqavilə əsasında mal və xidmətlər satan və ödənişləri Bank hesabına edilən hüquqi və sahibkar fiziki şəxslər

Təyinat

Müqavilə, xidmət və ya sifariş orderinə əsasən alınmış sifarişlərin icra edilməsi məqsədi ilə Təchizatçının maliyyələşməsi

Bazar təcrübəsi

Rəsmi qeydiyyat üzrə minimum 12 ay olmaqla ardıcıl və fasiləsiz fəaliyyət.

Tələb olunan sənədlər Hüquqi sənədlər Bütün bank hesabları üzrə dövriyyə hesabatı Maliyyələşdiriləcək sifariş(lar) üzrə alıcı və təchizatçı arasında rəsmi bağlanmış Müqavilə(lər) Təsdiq olunmuş sifariş və ya xidmət orderi Digər sifarişçilər və təchizatçı arasında biznes tarixçəsinin təyin olunması üçün icra olunmuş son müqavilə(lər) və sifariş orderləri(əgər varsa) Cari sifarişçi və təchizatçı arasında biznes tarixçəsinin təyin olunması üçün icra olunmuş son müqavilə(lər) və sifariş orderləri(əgər varsa) KOB və Korporativ kreditlərin verilməsi qaydaları üzrə tələb olunan digər sənədlər.
Digər tələblər Sifarişçi ilə təchizatçı arasındakı Müqavilə şərtlərinə əsasən ödəmə bank vasitəsi ilə nağdsız aparılmalı və Təchizatçının bank rekvizitləri olaraq Rabitəbank ASC-dəki hesabları göstəriləməlidir(və ya müqaviləyə əlavə ilə rekvizitlərə düzəliş edilməlidir). Sifarişçi ilə təchizatçı arasındakı minimal əməkdaşlıq müddəti 6 ay. Sifarişçi ilə təchizatçı icra edilmiş minimal sifariş sayı 2 ədəd. Son hesabat ilinin mənfəət bəyannaməsi hesabatında zərər olmamalıdır. Bank ilə müştəri arasında bağlanacaq müqavilədə mütləq qeyd olunmalı şərtlər: Sifariş üzrə vəsait daxil olduqda və ya müqavilə müddəti bitdikdə ödənilməmiş borc qalığı faizləri ilə birlikdə müştərinin hesabından qeyd şərtsiz, akseptsiz qaydada müştərinin bankda olan hesablaşma hesablarından müştərinin razılığı alınmadan silinir. Borcu bağlama əmsalı(DSCR) 0,5 dən aşağı olmamalıdır. Kredit sifariş et
30 000 - 1 000 000 AZN
Müddət: 3 ay dək
Kreditin məbləği 30000 - 1000000 AZN
Kreditin müddəti 3 ay dək
Son iş yerində staj 12
Müddət

Maliyələşməsi nəzərdə tutulan invoys üzrə Alıcı və Satıcı arasında imzalanmış müqavilə müddətindən çox olmamaq şərti ilə

Maksimum 3 ay

Maliyyələşdirmə limiti

Satıcı ilə alıcı arasında imzalanmış alqı-satqı və xidmət müqavilələri üzrə təqdim olunmuş invoysların ümumi məbləği üzrə ƏDV çıxıldıqdan sonra qalan məbləğlərin cəminin 90 faizini keçməmək şərti ilə minimum 30000 AZN, maksimum 1000000 AZN ekvivalenti.

Hər invoys üzrə minimal məbləğ tələbi

Minimum 500 AZN (ekv)

Faiz

30 001 - 250 000 AZN -dək - 13% 250 000 - 1 000 000 AZN-dək - 12%

Güzəşt müddəti

2 ay

Komissiya

1 % (birdəfəlik)

Ödəniş növü

Faizlər aylıq, əsas məbləğ müddət sonuna

Təminat

Maliyyələşdiriləcək invoys üzrə debitor borc Təsisçi və direktorun zaminliyi Tələb olunarsa digər zaminlik

Bazar təcrübəsi

Rəsmi qeydiyyat üzrə minimum 12 ay olmaqla ardıcıl və fasiləsiz fəaliyyət.

Kimlər faydalana bilər bilər?

Ölkə ərazisində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan, rəsmi müqavilə üzrə mal və xidmətlər satan hüquqi və sahibkar fiziki şəxslər

Təyinat

Müqaviləyə əsasən verilmiş invoys və elan edilmiş hesab-faktura əsasında debitor borcun maliyyələşməsi

Tələb olunan sənədlər Hüquqi sənədlər Bütün bank hesabları üzrə dövriyyə hesabatı Maliyyələşdiriləcək invoys(lar) üzrə alıcı və satıcı arasında rəsmi bağlanmış Müqavilə(lər) Alıcı şirkət tərəfindən təsdiq olunmuş İnvoys(lar) Elektron hesab faktura(lar) Alıcı və satıcı arasında mal və xidmətlərin tarixçəsinin təyin olunması üçün icra olunmuş son müqavilə(lər) KOB və Korporativ kreditlərin verilməsi qaydaları üzrə tələb olunan digər sənədlər
Digər tələblər Alıcı ilə satıcı arasındakı Müqavilə şərtlərinə əsasən ödəmə bank vasitəsi ilə nağdsız aparılmalı və Satıcının bank rekvizitləri olaraq Rabitəbank ASC-dəki hesabları göstəriləməlidir(və ya müqaviləyə əlavə ilə rekvizitlərə düzəliş edilməlidir). Alıcı ilə satıcı arasındakı minimal əməkdaşlıq müddəti 6 ay. Alıcı ilə satıcı arasındakı icra edilmiş minimal faktura sayı 2 ədəd. Son hesabat ilinin mənfəət bəyannaməsi hesabatında zərər olmamalıdır. Bank ilə müştəri arasında bağlanacaq müqavilədə mütləq qeyd olunmalı şərtlər: İnvoys üzrə vəsait daxil olduqda və ya müqavilə müddəti bitdikdə ödənilməmiş borc qalığı faizləri ilə birlikdə müştərinin hesabından qeyd şərtsiz, akseptsiz qaydada müştərinin bankda olan hesablaşma hesablarından müştərinin razılığı alınmadan silinir. Borcu bağlama əmsalı(DSCR) 0,5 dən aşağı olmamalıdır.
30 000 - 1 000 000 AZN
Müddət: 6 ay dək
Kreditin məbləği 30000 - 1000000 AZN
Kreditin müddəti 6 ay dək
Son iş yerində staj 12
Müddət

Maliyələşməsi nəzərdə tutulan invoys və ya sifariş üzrə Alıcı və Satıcı arasında imzalanmış müqavilə müddətindən çox olmamaq şərti ilə Maksimum 6 ay

Maliyyələşdirmə limiti

Satıcı ilə alıcı arasında imzalanmış alqı-satqı və xidmət müqavilələri üzrə təqdim olunmuş invoysların ümumi məbləği üzrə ƏDV çıxıldıqdan sonra qalan məbləğlərin cəminin 90 faizini keçməmək şərti ilə minimum 30 000 AZN, maksimum 1 000 000 AZN ekvivalenti.

Faiz

30.000 - 250.000 AZN-dək 14-16%

250.000 - 1.000.000 AZN-dək 12-14%

Hər invoys üzrə minimal məbləğ tələbi

Minimum 500 AZN (ekv. digər valyutalar)

Komissiya

Min. 1 % (birdəfəlik)

Təminat
 1. Maliyyələşdiriləcək invoys üzrə debitor borc

 2. Təsisçi və direktorun zaminliyi

 3. Tələb olunarsa digər zaminlik

Ödəniş növü

Faizlər aylıq, əsas məbləğ müddət sonuna

Güzəşt müddəti

5 ay

Kimlər faydalana bilər bilər?

Ölkə ərazisində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan, rəsmi müqavilə üzrə mal və xidmətlər satan hüquqi və sahibkar fiziki şəxslər

Təyinat

Müqaviləyə əsasən verilmiş invoys və elan edilmiş hesab-faktura əsasında debitor borcun maliyyələşməsi

Tələb olunan sənədlər Hüquqi sənədlər, Bütün bank hesabları üzrə dövriyyə hesabatı, Maliyyələşdiriləcək invoys(lar) üzrə alıcı və satıcı arasında rəsmi bağlanmış Müqavilə(lər), Alıcı şirkət tərəfindən təsdiq olunmuş İnvoys(lar), Elektron hesab faktura(lar), Alıcı və satıcı arasında mal və xidmətlərin tarixçəsinin təyin olunması üçün icra olunmuş son müqavilə(lər), KOB və Korporativ kreditlərin verilməsi qaydaları üzrə tələb olunan digər sənədlər
Digər tələblər 1. Alıcı ilə satıcı arasındakı Müqavilə şərtlərinə əsasən ödəmə bank vasitəsi ilə nağdsız aparılmalı və Satıcının bank rekvizitləri olaraq Muğanbank ASC-dəki hesabları göstərilməlidir (və ya müqaviləyə əlavə ilə rekvizitlərə düzəliş edilməlidir) 2. Alıcı ilə satıcı arasındakı minimal əməkdaşlıq müddəti 3 ay 3. Son hesabat ilinin mənfəət bəyannaməsi hesabatında zərər olmamalıdır 4. Bank ilə müştəri arasında bağlanacaq müqavilədə mütləq qeyd olunmalı şərtlər: İnvoys üzrə vəsait daxil olduqda və ya müqavilə müddəti bitdikdə ödənilməmiş borc qalığı faizləri ilə birlikdə müştərinin hesabından qeyd şərtsiz, akseptsiz qaydada müştərinin bankda olan hesablaşma hesablarından müştərinin razılığı alınmadan silinir
500 AZN dən
Müddət: 3 ay dək
Kreditin məbləği 500 AZN dən
Kreditin müddəti 3 ay dək
Son iş yerində staj 12
Təminat
Müddət

Maliyələşməsi nəzərdə tutulan invoys və ya sifariş üzrə Alıcı və Satıcı arasında imzalanmış müqavilə müddətindən çox olmamaq şərti ilə -

Maksimum 3 ay

Məbləğ

30 000 - 250 000 AZN-dək 12-14%

250 000 - 1 000 000 AZN-dək 11-12%

Hər invoys üzrə minimal məbləğ tələbi

Minimum 500 AZN (ekv. digər valyutalar)

Komissiya

Min. 1 % (birdəfəlik)

Təminat

1.Maliyyələşdiriləcək invoys üzrə debitor borc

 1. Təsisçi və direktorun zaminliyi

 2. Tələb olunarsa digər zaminlik

Kimlər faydalana bilər bilər?

Ölkə ərazisində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan, rəsmi müqavilə üzrə mal və xidmətlər satan hüquqi və sahibkar fiziki şəxslər

Təyinat

Müqaviləyə əsasən verilmiş invoys və elan edilmiş hesab-faktura əsasında debitor borcun maliyyələşməsi

Bazar təcrübəsi

Rəsmi qeydiyyat üzrə minimum 12 ay olmaqla ardıcıl və fasiləsiz fəaliyyət.

Maliyyələşdirmə limiti

Satıcı ilə alıcı arasında imzalanmış alqı-satqı və xidmət müqavilələri üzrə təqdim olunmuş invoysların ümumi məbləği üzrə ƏDV çıxıldıqdan sonra qalan məbləğlərin cəminin 90 faizini keçməmək şərti ilə minimum 30 000 AZN, maksimum 1 000 000 AZN ekvivalenti.

Ödəniş növü

Faizlər aylıq, əsas məbləğ müddət sonuna

Tələb olunan sənədlər Hüquqi sənədlər, Bütün bank hesabları üzrə dövriyyə hesabatı, Maliyyələşdiriləcək invoys(lar) üzrə alıcı və satıcı arasında rəsmi bağlanmış Müqavilə(lər), Alıcı şirkət tərəfindən təsdiq olunmuş İnvoys(lar), Elektron hesab faktura(lar), Alıcı və satıcı arasında mal və xidmətlərin tarixçəsinin təyin olunması üçün icra olunmuş son müqavilə(lər), KOB və Korporativ kreditlərin verilməsi qaydaları üzrə tələb olunan digər sənədlər
Digər tələblər 1.Alıcı ilə satıcı arasındakı Müqavilə şərtlərinə əsasən ödəmə bank vasitəsi ilə nağdsız aparılmalı və Satıcının bank rekvizitləri olaraq Muğanbank ASC-dəki hesabları göstərilməlidir (və ya müqaviləyə əlavə ilə rekvizitlərə düzəliş edilməlidir) 2. Alıcı ilə satıcı arasındakı minimal əməkdaşlıq müddəti 3 ay 3. Son hesabat ilinin mənfəət bəyannaməsi hesabatında zərər olmamalıdır 4. Bank ilə müştəri arasında bağlanacaq müqavilədə mütləq qeyd olunmalı şərtlər: İnvoys üzrə vəsait daxil olduqda və ya müqavilə müddəti bitdikdə ödənilməmiş borc qalığı faizləri ilə birlikdə müştərinin hesabından qeyd şərtsiz, akseptsiz qaydada müştərinin bankda olan hesablaşma hesablarından müştərinin razılığı alınmadan silinir
5 % dək
5 000 - 10 000 000 AZN
Müddət: 120 ay dək
Kreditin məbləği 5000 - 10000000 AZN
Kreditin müddəti 120 ay dək
Təminat
Müddət

kiçik həcmli kreditlər üçün - 3 (üç) ilədək;

orta həcmli kreditlər üçün - 5 (beş) ilədək; böyük həcmli

kreditlər üçün - 10 (on) ilədək;

Məbləğ

5 000 manatan - 50 000 manatadək - kiçik həcmli kreditlər 50 001 manatdan 1 000 000 manatadək - orta həcmli kreditlər 1 000 001 manatdan - 10 000 000 manatadək - böyük həcmli kreditlər;

Faiz

5%

Təminat

Kreditin təminatı olaraq Daşınar vəya daşınmaz əmlak, zaminlik və depozit girov götürülür.

Kimlər faydalana bilər bilər?

*Mikro, kiçik və orta ölçülü ticarət, istehsalat, xidmət və kənd təsərrüfatı sahələri üzrə fəaliyyət göstərən vətəndaşlar

Sığorta

Girov kredit məbləğinin 100%-i həcmində sığortalanır.

200 000 AZN dək
Müddət: 60 ay dək
Kreditin məbləği 200000 AZN dək
Kreditin müddəti 60 ay dək
Müddət

5 ilədək

Məbləğ

200 000 AZN-dək

Faiz

max. 7%

Təminat

Kreditin təminat səviyyəsi minimum 150%-dək

Güzəşt məbləği (subsidiya)

Gömrük dəyərinin və ya yerli damazlıq heyvan olduqda qiymətləndirmə nəticəsində müəyyən edilmiş dəyərin 60%-i

İlkin ödəniş

Damazlıq heyvanın qiymətinin minimum 25%-i

Komissiya

Damazlıq heyvanın qiymətinin 2%-i

Kimlər faydalana bilər bilər?

Mikro, kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı və sair sahələr üzrə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərə

7 % dək
200 000 AZN dək
Müddət: 60 ay dək
Kreditin məbləği 200000 AZN dək
Kreditin müddəti 60 ay dək
Müddət

5 ilədək

Məbləğ

200 000 AZN-dək

Faiz

max. 7%

Təminat

səviyyəsi minimum 150%-dək

Güzəşt müddəti

İdxal edilən texnikanın gömrük dəyərinin maksimum 40%-i

İlkin ödəniş

Texnikanın qiymətinin minimum 20%-i

Komissiya

Texnikanın qiymətinin 2%-i

Kimlər faydalana bilər bilər?

Mikro, kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı və sair sahələr üzrə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərə

Sığorta

Texnika mütləq 5 il müddətinə sığortalanmalıdı

7 % dən
15 000 AZN dək
Müddət: 36 ay dək
Kreditin məbləği 15000 AZN dək
Kreditin müddəti 36 ay dək
Müddət

3 ilədək

Məbləğ

15 000 AZN-dək

Faiz

7%

Kimlər faydalana bilər bilər?

Mikro, kiçik və orta ölçülü kənd təsərrüfatı və sair sahələr üzrə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi şəxslərə

Komissiya

1 illik-1%, 2 illik-2%, 3 illik-3%.

10 000 - 500 000 AZN
Müddət: 3 - 36 ay
Kreditin məbləği 10000 - 500000 AZN
Kreditin müddəti 3 - 36 ay
Müddət

3 aydan 3 ilədək

Məbləğ

10 000 - 500 000 AZN

Faiz

18%-dən

12.5 - 16.9 %
20 000 AZN dək
Müddət: 15 ay dək
Kreditin məbləği 20000 AZN dək
Kreditin müddəti 15 ay dək
Borcalanın yaşı 22 - 65
Təminat
Müddət

15 ay

Məbləğ

20 000 AZN

Faiz

12.5%-16.9%

Kimlər faydalana bilər bilər?

Kənd təsərrüfatı sahəsi ilə məşğul olan şəxslər

Ödəniş növü

Annuitet vəya sərbəst qrafik

FİFD ( faktiki illik faiz dərəcəsi)

min.15.72%

22 % dək
300 - 30 000 AZN
Müddət: 3 - 36 ay
Kreditin məbləği 300 - 30000 AZN
Kreditin müddəti 3 - 36 ay
Borcalanın yaşı 20 - 65
Müddət

3 aydan 3 ilədək

Məbləğ

300 - 30 000 AZN

Faiz

22%

Komissiya

1%

Yaş həddi

20 - 65 yaş

Valyuta seçimi

AZN

Kimlər faydalana bilər bilər?

Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşlar əldə edə bilərlər

500 - 100 000 AZN
Müddət: 3 - 36 ay
Kreditin məbləği 500 - 100000 AZN
Kreditin müddəti 3 - 36 ay
Borcalanın yaşı 20 - 65
Təminat
Müddət

3 aydan 3 ilədək

Məbləğ

500 AZN-dən 100 000 AZN-ə qədər

Qeyd - Müştərinin istəyinə görə götürdüyü ümumi məbləğin 10%-i həcmində "Business Lady" kredit kartı həddiyyə

Faiz

illik 18.5% olmaqla (yaxud daha aşağı)

Komissiya

0%

Ödəniş növü

Aylıq və annuitet

Güzəşt müddəti

Kreditin təyinatı kənd təsərrüfatı olarsa vəziyyətdən aslı olaraq 6 aya qədər. 18 aydan yuxarı müddətli kreditlərdə əsas borcun ödənişinə 3 ay güzəşt müddəti verilə bilər.

Təminat

Zaminlik və ya sərt girov təminatı ilə

Aylıq gəlirə tələb

Müştərinin orta aylıq gəliri, ona veriləcək kreditin aylıq ödənişinin minimum 1.5 misli olmalıdır

Kreditin təyinatı

Dövriyyə vəsaitlərinin artırılması, əsas vəsait alınması və şəxsi istehlak xərclərini ödənməsi

Kimlər faydalana bilər bilər?

Mikro, kiçik və orta ölçülü ticarət, istehsalat, xidmət, kənd təsərrüfatı və s. sahələrdə fəaliyyət göstərən işgüzar xanımlara

12.9 % dən
1 000 000 AZN dək
Müddət: 3 - 36 ay
Kreditin məbləği 1000000 AZN dək
Kreditin müddəti 3 - 36 ay
Son iş yerində staj 6
Məbləğ

1 000 000 AZN-ə qədər

Faiz

12,9%

Girov

Bank daxili prosedur qaydalara uyğun

Kimlər faydalana bilər bilər?

Kənd təsərrüfat , ticarət, istehsalat, sənaye xidmət sahəsində çalışan sahibkar xanımlar

Kreditin təyinatı

Bankn prosedur qaydalarına uyğun istənilən sahə

İş stajı

Minimum 6 ay

Ödəniş növü

Mütləq qaydada aylıq annuitet olmaqla

Komissiya

Kredit komissiyası

FİFD ( faktiki illik faiz dərəcəsi)

12.9%-dən başlayaraq

Əlavə

Müştəriyə Bizkart kartı hədiyyə verilir, İnternet bankçılıq xidmətindən pulsuz istifadə imkanı verilir, müştərinin biznes obyektinə depozit tələb olunmadan və 12 ay xidmət haqqı ödənilmədən POS- terminal quraşdırılması təklif olunur.

Müddət

3 aydan 3 ilədək

500 - 10 000 AZN
Müddət: 6 - 36 ay
Kreditin məbləği 500 - 10000 AZN
Kreditin müddəti 6 - 36 ay
Müddət

6 aydan 3 ilədək

Məbləğ

500 - 100 000 AZN

Faiz

min. 16%

Komissiya

0 - 2 %

Güzəşt müddəti

12 ayadək

Təminat

Zamin, nəqliyyat vasitəsi, daşınmaz əmlak

17 - 23 %
500 - 50 000 AZN
Müddət: 3 - 36 ay
Kreditin məbləği 500 - 50000 AZN
Kreditin müddəti 3 - 36 ay
Təminat
Müddət

3-36 ay

Məbləğ

500 – 50 000 AZN

Faiz

17 - 23% illik

Təminat

Sərt girov, şərti girov, zaminlik

Kimlər faydalana bilər bilər?

Sənaye, istehsalat, xidmət, ticarət, tikinti, nəqliyyat, balıqçılıq və kənd təsərrüfatı sektorunda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və sahibkar fiziki şəxslər

Tələb olunan sənədlər Şəxsiyyət vəsiqəsi, Vöen, Borcalanın biznesini təsdiq edən sənədlər
14 - 25 %
500 - 50 000 AZN
Müddət: 3 - 36 ay
Kreditin məbləği 500 - 50000 AZN
Kreditin müddəti 3 - 36 ay
Borcalanın yaşı 20 - 70
Müddət

3 -36 ay

Məbləğ

500 - 50 000 AZN

Faiz

14 -25%

Kimlər faydalana bilər bilər?

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər

Təminat

Daşınmaz əmlak, qızıl zinət əşyaları və ya üçüncü şəxsin zaminliyi

Yaş həddi

20 -70 yaş

FİFD ( faktiki illik faiz dərəcəsi)

min.20.97%-dən başlayaraq

Ödəniş növü

Aylıq annuitet

Komissiya

Rəsmiləşdirmə komissiyası - 0.5%-dən başlayaraq

18 % dək
500 - 30 000 AZN
Müddət: 3 - 48 ay
Kreditin məbləği 500 - 30000 AZN
Kreditin müddəti 3 - 48 ay
Borcalanın yaşı 21 - 65
Müddət

3 - 48 ay

Məbləğ

500 - 30 000 AZN

Faiz

18%

Komissiya

1%

Yaş həddi

21 - 65 yaş

11 % dən
50 000 - 5 000 000 AZN
Müddət: 3 - 60 ay
Kreditin məbləği 50000 - 5000000 AZN
Kreditin müddəti 3 - 60 ay
Müddət

3 -60 ay

Məbləğ

50 000 - 5 000 000 AZN

Faiz

min.11%

Güzəşt müddəti

18 ayadək

Komissiya

min. 0.3%

Təminat

Daşınar və daşınmaz əmlak, biznes avadanlığı, zaminlik

16 % dən
2 000 000 AZN dək
Müddət: 36 ay dək
Kreditin məbləği 2000000 AZN dək
Kreditin müddəti 36 ay dək
Borcalanın yaşı 22 - 65
Təminat
Müddət

36 ayadək

Məbləğ

2 000 000 AZN-dək

Faiz

16%-dən başlayaraq

Təminat

Zaminlik, Daşınmaz əmlak, qiymətli metallar,nəqliyyat vasitəsi, nağd vəsait

Komissiya

0.5%-dən başlayaraq

Ödəniş növü

Annuitet -Dəyişkən qrafik

Yaş həddi

22-65

FİFD ( faktiki illik faiz dərəcəsi)

Minimum - 16.96 %

20 000 - 300 000 AZN
Müddət: 3 - 48 ay
Kreditin məbləği 20000 - 300000 AZN
Kreditin müddəti 3 - 48 ay
Borcalanın yaşı 21 - 65
Müddət

3 -48 ay

Məbləğ

min. 20 000 AZN - mak. 300 000 AZN-dək

Faiz

12%-dən başlayaraq

FİFD ( faktiki illik faiz dərəcəsi)

min. 21.94%-dən başlayaraq

Ödəniş növü

Aylıq annuitetlə

Kimlər faydalana bilər bilər?

Kiçik və Orta Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər.

Yaş həddi

Min. 20 – maks. 65

Təminat

Daşınmaz əmlak

500 - 300 000 AZN
Müddət: 3 - 48 ay
Kreditin məbləği 500 - 300000 AZN
Kreditin müddəti 3 - 48 ay
Borcalanın yaşı 21 - 65
Müddət

3 - 48 ay

Məbləğ

min. 500 - mak. 300 000 AZN-dək

Komissiya

Kreditin rəsmiləşdirilməsinə görə - 1%

Faiz

12%-dən başlayaraq

Ödəniş növü

Aylıq annuitetlə

Kimlər faydalana bilər bilər?

Kiçik və Orta Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər.

Təminat

Daşınmaz əmlak

Yaş həddi

Min. 20 – maks. 65

1 000 000 AZN dək
Müddət: 3 - 36 ay
Kreditin məbləği 1000000 AZN dək
Kreditin müddəti 3 - 36 ay
Müddət

3 - 36 ay

Məbləğ

1 000 000 AZN-dək . Kreditin məbləği kredit komitəsinin qərarına əsasən cari məbləğdən fərqli müəyyən edilə bilər

Faiz

Min. 16 %-dən

Komissiya

Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı üçün kredit - Bank BTB

FİFD ( faktiki illik faiz dərəcəsi)

Min. 16,36%

Ödəniş növü

Annuitet

Təminat

Daşınmaz əmlak

Tələb olunan sənədlər Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd
3 001 - 25 000 AZN
Müddət: 6 - 36 ay
Kreditin məbləği 3001 - 25000 AZN
Kreditin müddəti 6 - 36 ay
Borcalanın yaşı 21 - 65
Son iş yerində staj 12
Müddət

6 aydan 36 ayadək

Məbləğ

30001 - 250 000 AZN

Faiz

17 /18%

Komissiya

1%

Yaş həddi

21-65 yaş

Tələblər
 • Dövlət qeydiyyatından keçmiş hüquqi şəxs yaratmadan sahibkərlıq fəaliyyətı ilə məşğul olan fiziki şəxs.;

 • Borcalan Azərbaycan Respublikası ərazisində fasiləsiz 1 il ərzində fəaliyyət göstərməlidir;

 • Borcalanın ümumi maliyyə vəziyyəti qənaətbəxş olmalıdır.

12 % dən
30 000 - 5 000 000 AZN
Müddət: 60 ay dək
Kreditin məbləği 30000 - 5000000 AZN
Kreditin müddəti 60 ay dək
Son iş yerində staj 6
Müddət

60 ayadək

Məbləğ

30 000 AZN- 5 000 000 AZN-dək

Faiz

12%-dən başlayaraq

Güzəşt müddəti

24 ayadək

Təminat

Daşınmaz və ya daşınar əmlak, zaminlik və s.

Ödəniş

Annuitet (bərabər hissələrlə), xüsusi, sərbəst

Kimlər faydalana bilər bilər?

Təşkilatın hüquqi formasından asılı olmayaraq hər hansı rezident hüquqi şəxs,
Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs

Tələblər

Sabit gəlir mənbəyi və ödəmə qabiliyyəti, Minimum 6 ay fasiləsiz fəaliyyət, Real pul axınına malik hərtərəfli əsaslandırılmış layihə, Yüksək likvidli təminat (tələb edildikdə)

10 000 000 AZN dək
Müddət: 120 ay dək
Kreditin məbləği 10000000 AZN dək
Kreditin müddəti 120 ay dək
Müddət

120 ayadək

Məbləğ

5 000 manatdan 50 000 manatadək – kiçikhəcmli kreditlər (3 ilədək); 50 001 manatdan 1 000 000 manatadək – ortahəcmli kreditlər (5 ilədək); 1 000 001 manatdan 10 000 000 manatadək – böyükhəcmli kreditlər (10 ilədək).

Faiz

5%

Güzəşt müddəti

umumi müdddətin ½ nisbəti həddində

Güzəştli kreditlər mexanizmi

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 2022-ci il ərzində minimum istehlak səbətinin tərkibində əsas ərzaq məhsullarının tədarükü və emalı, aqrar emal ilə məşğul olan mikro, kiçik və orta sahibkarlara əlavə olaraq xammal tədarükü üçün güzəştli maliyyələşmə.

Tələb olunan sənədlər Şəxsiyyət vəsiqəsi, VÖEN, Layihə keçirildiyi yerin torpaq sənədi, Nizamnamə (hüquqi şəxs olsa), Dövlət reyestrindən çıxarışı (hüquqi şəxs olsa).
500 - 15 000 AZN
Müddət: 3 - 36 ay
Kreditin məbləği 500 - 15000 AZN
Kreditin müddəti 3 - 36 ay
Məbləğ

500 - 15 000 AZN

Müddət

3 aydan 3 ilədək

Faiz

12%

Komissiya

1.5%-dən başlayaraq

Kreditin təyinatı

Kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə əkinçilik, bağçılıq, heyvandarlıq, quşçuluq, digər ailə-kəndli təsərrüfatlarının maliyyələşdirilməsi.

Borcalan

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər

Yaş həddi

Min. 20 – maks. 70

Təminat

Fərdi hallarda tələb edilə bilər

FİFD ( faktiki illik faiz dərəcəsi)

min. 13.05%-dən başlayaraq

200 000 AZN dək
Müddət: 60 ay dək
Kreditin məbləği 200000 AZN dək
Kreditin müddəti 60 ay dək
Müddət

5 000 manatdan 100 000 manatadək - 36 ay (güzəşt müddəti 18 aya kimi), 100 001 manatdan 200 000 manatadək -60 ay (güzəşt müddəti 24 aya kimi).

Məbləğ

200 000 AZN-dək

Faiz

7%

Kimlər faydalana bilər bilər?

Fərdi sahibkarlar və hüquqi şəxslər

Komissiya

0,6-1%

Ödəniş forması

Annuitet

Vəsaitlərinin istifadəsi istiqamətləri

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı, saxlanması proseslərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı layihələrin maliyyələşdirilməsi

Tələb olunan sənədlər Şəxsiyyət vəsiqəsi VÖEN Layihə keçirildiyi yerin torpaq sənədi Nizamnamə (hüquqi şəxs olsa) Dövlət reyestrindən çıxarışı (hüquqi şəxs olsa)
15 000 AZN dək
Müddət: 12 ay dək
Kreditin məbləği 15000 AZN dək
Kreditin müddəti 12 ay dək
Müddət, güzəşt müddəti

Aqrotexniki qulluq üçün kredit 12 ay (7 ay) Gübrə krediti 12 ay (7 ay) Yem krediti 12 ay (6 ay)

Faiz dərəcəsi

12%

Komissiya

1%

Ödəniş növü

Annuitet

Hədəf auditoriyası

Fərdi sahibkarlar və hüquqi şəxslər

Aqrotexniki qulluq üçün kredit Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd (Sahibkarlar üçün VÖEN) Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində qeydiyyat Torpaq sənədi (çıxarış və ya müqavilə) Aqrotexniki qulluqla bağlı təchizatçısı ilə müqavilə
Gübrə krediti Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində qeydiyyat Torpaq sənədi (çıxarış və ya müqavilə) Gübrə təchizatçısı ilə müqavilə
Yem krediti Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd (Sahibkarlar üçün VÖEN) Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemində qeydiyyat Yem təchizatçısı ilə müqavilə
5 % dək
5 000 - 10 000 000 AZN
Müddət: 60 ay dək
Kreditin məbləği 5000 - 10000000 AZN
Kreditin müddəti 60 ay dək
Müddət

5 ilədək

Məbləğ

5000 AZN- 10 000 000 AZN-dək

Faiz dərəcəsi

5%-dək

Komissiya

1 -3%

Təminat

Daşınar və daşınmaz əmlak, biznes avadanlığı, zaminlik

Güzəşt müddəti

24 ayadək

Tələb olunan sənədlər Şəxsiyyət vəsiqəsi VÖEN Lahiyənin həyata keçirildiyi yerə və ya əmlaka dair hüquqlarını təsdiq edən sənəd (çıxarış və ya icarə müqaviləsi) 30 000 AZN-dək girovsuz
5 000 - 10 000 000 AZN
Müddət: 3 - 120 ay
Kreditin məbləği 5000 - 10000000 AZN
Kreditin müddəti 3 - 120 ay
Məbləğ

5000 -10 000 000 AZN-dək

Müddət

3 ay - 120 ay

Faiz

5%

Güzəşt müddəti

Standart müddətin 50%-dən çox olmamaqla güzəşt müddəti tətbiq olunur

500 - 200 000 AZN
Müddət: 60 ay dək
Kreditin məbləği 500 - 200000 AZN
Kreditin müddəti 60 ay dək
Müddət

60 ayadək

Faiz

7% / 12%

Güzəşt müddəti

12 ayadək

Məbləğ

500 - 200 000 AZN

Tələb olunan sənədlər Şəxsiyyət vəsiqəsi VÖEN EKTİS-də (Elektron Kənd Təsərrüfatı Sistemi) qeydiyyatda olan fermer olmalıdır Son 2 il ərzində kredit tarixçəsində gecikdirilmiş kredit olmamalıdır
5 % dək
30 000 - 10 000 000 AZN
Müddət: 120 ay dək
Kreditin məbləği 30000 - 10000000 AZN
Kreditin müddəti 120 ay dək
Kredit məbləği

10.000.000 AZN-dək

Kredit müddəti

10 ilədək

Faiz dərəcəsi

5%

Güzəşt müddəti

2 il

Tələb olunan sənədlər Şəxsiyyət vəsiqəsi, VÖEN, Lahiyənin həyata keçirildiyi yerə və ya əmlaka dair hüquqlarını təsdiq edən sənəd (çıxarış və ya icarə müqaviləsi)
15 000 - 1 000 000 AZN
Müddət: 36 - 60 ay
Kreditin məbləği 15000 - 1000000 AZN
Kreditin müddəti 36 - 60 ay
Kredit məbləği

15000 - 1 000 000 AZN

Kredit müddəti

3 ildən 5 ilədək

Faiz dərəcəsi

7-12%

Güzəşt müddəti

kreditin istifadə müddətinin ilk 1/2 dövrünü

100 000 AZN dək
Müddət: 36 ay dək
Kreditin məbləği 100000 AZN dək
Kreditin müddəti 36 ay dək
Məbləğ

100 000 AZN

Faiz

14%-dən başlayan

6-12 ay - 14% 13-24 ay- 15% 25-36 ay- 16%

20 000 - 30 000 AZN
Müddət: 36 ay dək
Kreditin məbləği 20000 - 30000 AZN
Kreditin müddəti 36 ay dək
Müddət

3 ilədək

Məbləğ

20 000 manatdan 300 000 manatadək

Güzəşt müddəti

6 ayadək

Kimlər faydalana bilər bilər?

Kənd təsərrüfatı kreditləri VÖEN sahibi olan sahibkarlara verilir.

14 % dən
200 000 AZN dək
Müddət: 48 ay dək
Kreditin məbləği 200000 AZN dək
Kreditin müddəti 48 ay dək
Müddət

48 ayadək

Məbləğ

200 000 AZN və ya ona ekvivalent

Faiz

14%

Komissiya

1%

Ödəniş növü

annuitet (aylıq bərabər hissələrlə)

Girov

daşınmaz əmlak

Tələblər
Güzəşt müddəti

müddətin 1/2 qədər

Tələb olunan sənədlər Şəxsiyyət vəsiqəsi, Biznesə dair sənədlər, VOEN qeydiyyatı 3 aydan çox olmalıdır
10 000 000 AZN dək
Müddət: 120 ay dək
Kreditin məbləği 10000000 AZN dək
Kreditin müddəti 120 ay dək
Müddət

10 ilədək

Məbləğ

10 000 000 AZN-dək

Faiz

Fərdi müəyyən olunur

14 % dən
15 000 - 10 000 000 AZN
Müddət: 48 ay dək
Kreditin məbləği 15000 - 10000000 AZN
Kreditin müddəti 48 ay dək
Müddət

48 ayadək

Məbləğ

15 000 AZN- 10 000 000 AZN-dək

Faiz

14%-dən başlayaraq

Kreditləşdirilən sahələr

— Sənaye — Ticarət — Xidmət sahəsi — Kənd təsərrüfatı — İstehsal

Girov qismində təqdim oluna bilər

— Daşınmaz əmlak — Daşınan əmlak — Qiymətli kağızlar — Yüksək səviyyəli müəssisələrin və təşkilatların zəmanətləri

Overdraft

Qısa müddətli (2 aya qədər) sərbəst ödəniş cədvəlli Biznes kreditidir.

Revolver kredit xətti

12 ayadək sərbəst ödəniş cədvəlli Biznes kreditidir. Ödəniş edildikcə, təyin edilmiş kredit limiti bərpa olunur.

Kredit ödənişləri

Annuitet : Kreditin ödəniş müddəti ərzində borcun aylar üzrə bərabər hissələrlə olan ödəniş növüdür. Fərdi: Biznesin ehtiyacından və ya mövsümündən asılı olaraq kredit ödənişlərində ayda bir dəfə faizlərin ödənilməsi şərti ilə fərdi yanaşma tətbiq edilir. Sərbəst ödəniş: Ayda bir dəfə faizlərin ödənilməsi şərti ilə, əsas məbləğin istənilən vaxt ödənilməsi. Əsasən overdraftlara tətbiq olunur.

Faiz hesablanması

Faizlər yalnız kreditə götürülmüş (istifadə olunmuş) məbləğə hesablanır. Onların hesablanması gündəlik əsasda həyata keçirilir. Əgər limitdən 5 günlük istifadə olunubsa, yalnız 5 gün üçün faiz hesablanacaq.

20 % dən
1 000 - 20 000 AZN
Müddət: 24 ay dək
Kreditin məbləği 1000 - 20000 AZN
Kreditin müddəti 24 ay dək
Borcalanın yaşı 20 dən
Son iş yerində staj 12
Müddət

2 ilədək

Məbləğ

1000 - 20 000 AZN

Faiz

20%-dən başlayaraq

Ödəniş növü

Annuitet

Üstünlükləri

Yaşayış yerinə vizit etmədən kredit əldə etmə imkanı, Girovsuz və zaminsiz kredit alma imkanı, Geniş filial şəbəkəsi üzərindən sizə ən yaxın filialda xidmət alma imkanı, Kredit ödənişində güzəştli aylardan istifadə etmə imkanı

Tələblər

VÖEN

İş stajı

minimum 12 ay

16 % dən
1 000 - 100 000 AZN
Müddət: 36 ay dək
Kreditin məbləği 1000 - 100000 AZN
Kreditin müddəti 36 ay dək
Borcalanın yaşı 20 dən
Son iş yerində staj 12
Təminat
Müddət

3 ilədək

Məbləğ

1 000 - 100 000 AZN

Faiz

16%-dən başlayaraq

Ödəniş növü

Annuitet

Üstünlükləri

Yaşayış yerinə vizit etmədən kredit əldə etmə imkanı, Girovsuz və zaminsiz kredit alma imkanı, Geniş filial şəbəkəsi üzərindən sizə ən yaxın filialda xidmət alma imkanı, Kredit ödənişində güzəştli aylardan istifadə etmə imkanı, Müştəri istəyindən və biznesin xüsusiyyətindən asılı olaraq sərbəst ödəniş qrafiki əldə etmə imkanı

Tələblər

VÖEN

İş stajı

Kənd təsərrüfatı üzrə fəaliyyəti: minimum 12 ay

Müddət

Əmanət təminatlı - Əmanət müqaviləsinin bitdiyi tarixədək , Cari hesab təminatlı - 36 ayadək

Məbləğ

Əmanət məbləğinin/cari hesab qalığının 90%-dək

Faiz

Əmanət faizi +3%-dən başlayaraq

Təminat

Əmanət təminatlı kreditlərdə əmanətin özü, Cari hesab təminatlı kreditlərdə isə cari hesab qalığı

Ödəniş növü

Aylıq annuitet / Azad*

 • Azad - hesablanmış faizlər aylıq əsasda, əsas borc isə müddət ərzində ödənilməlidir.
Komissiya

1%-dək

Kimlər faydalana bilər bilər?

Fərdi sahibkarlar və hüquqi şəxslər

350 000 AZN dək
Müddət: 12 ay dək
Kreditin məbləği 350000 AZN dək
Kreditin müddəti 12 ay dək
Müddət

1 ilədək

*Tranş üzrə ödəniş müddəti - 30 gün

Məbləğ

350 000 AZN-dək

Faiz

12%-dən başlayaraq

Komissiya

1%-dək

Təminat

Tələb olunmur

1 000 000 AZN dək
Müddət: 60 ay dək
Kreditin məbləği 1000000 AZN dək
Kreditin müddəti 60 ay dək
Müddət

5 ilədək

Məbləğ

1 000 000 AZN-dək

Faiz

12%-dən başlayaraq

*≤ 100 000 AZN və ya ekvivalenti – 14%-dən başlayaraq

100 000 AZN və ya ekvivalenti – 12%-dən başlayaraq

Güzəşt müddəti

2 ilədək

Valyuta seçimi

AZN və ya ekvivalentində

Ödəniş növü

Annuitet ödəniş cədvəli;

Proporsional ödəniş cədvəli;

İndividual ödəniş cədvəli;

Sərbəst (azad) ödəniş cədvəli.

1 000 000 AZN dən
Müddət: dən 84 ay
Kreditin məbləği 1000000 AZN dən
Kreditin müddəti dən 84 ay
Müddət

7 ilədək

Məbləğ

1 000 000 AZN-dək

Faiz

10%-dən

Komissiya

1%-dək

Güzəşt müddəti

24 ayadək

Valyuta

*AZN və ya valyuta ekvivalentində

**USD və EUR valyutasında 5%-dən

Ödəniş növü

Annuitet ödəniş cədvəli;

Proporsional ödəniş cədvəli;

İndividual ödəniş cədvəli

Təminat

Tələb olunur

350 000 AZN dən
Müddət: dən 12 ay
Kreditin məbləği 350000 AZN dən
Kreditin müddəti dən 12 ay
Müddət

12 ayadək

Məbləğ

350 000 AZN-dək

Komissiya

18 avqust 2023 tarixinə qədər komissiya 0%

Qeyd

Limit çərçivəsində ayrılacaq hər tranşın ödəniş müddəti 90 günədək nəzərdə tutulur.

 • <50 000 : AZN 14 %-dən, EUR – 6%-dən və USD – 7%-dən başlayaraq

  ≥50 000 : AZN 12 %-dən, EUR – 5%-dən və USD – 6%-dən başlayaraq

**tranş üzrə istifadə üzrə xidmət haqqı - 0%

1 000 000 AZN dən
Müddət: dən 18 ay
Kreditin məbləği 1000000 AZN dən
Kreditin müddəti dən 18 ay
Müddət

18 ayadək

Məbləğ

1 000 000 AZN-dək

Faiz

12-15%

Komissiya

1%-dək

Təyinat

Elan edilmiş hesab-faktura üzrə debitor borcların ödənişi

Qeyd

*Maliyyələşdirmə məbləğinin ödəniş müddəti: hesab faktura üzrə ödəmə + 30 gün (maksimum 6 ay)

**<50 000 AZN – 15%

≥50 000 AZN – 12%-14%

350 000 AZN dən
Müddət: dən 12 ay
Kreditin məbləği 350000 AZN dən
Kreditin müddəti dən 12 ay
Müddət

12ayadək

Məbləğ

350 000 AZN-dək

Faiz

12%-dən

Komissiya

1%-dək

Qeyd

*Digər banklarla əməkdaşlıq edən müştərilərə - 14%-dən başlayaraq

Yeni (banklarla əməkdaşlıq etməyən) – 15%-dən başlayaraq

Ödəniş növü

Annuitet ödəniş cədvəli;

Proporsional ödəniş cədvəli;

Sərbəst (azad) ödəniş cədvəli.

14 % dən
50 000 000 AZN dək
Müddət: 36 ay dək
Kreditin məbləği 50000000 AZN dək
Kreditin müddəti 36 ay dək
Məbləğ

50 000 000 RUB-dək (və ya AZN ekvivalentində)

Müddət

36 ayadək

Faiz

14%-dən başlayaraq

Komissiya

31.03.23 tarixinədək kampaniya çərçivəsində 0%

Kreditin məqsədi

dövriyyə vəsaitinin artırılması (əmtəə- material qiymətlilərinin alınması, təchizatçı və podryatçılar ilə hesablaşmalar); müştərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı xərclərinin maliyyələşdirilməsi; örtüksüz sənədli əməliyyatlar üzrə hesablaşmalar (əməliyyatın valyutasında); digər banklardakı borcların yenidən maliyyələşdirilməsi.

Güzəşt müddəti

6 ayadək ( güzəşt müddəti üzrə məhdudiyyət borcluluq limiti ilə kredit xətlərinə aid edilmir)

Girov

daşınmaz əmlak (yaşayış və qeyri-yaşayış); bankın vekselləri; fiziki və hüquqi şəxslərin/fərdi sahibkarların bankdakı əmanətləri.

Kreditin verilmə forması

birdəfəlik kredit; limitlə verilən kredit xətti; borcluluq limiti ilə kredit xətti.

Müzakirə qrupuna keçil al