Gözləyin...

İstehlak kreditləri

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ və müddət
5 000 AZN dən
Müddət: 48 ay dək
Kreditin məbləği 5000 AZN dən
Kreditin müddəti 48 ay dək
Borcalanın yaşı 18 - 65
Son iş yerində staj 6
Müddət

48 ayadək

Məbləğ

min.5000 AZN

Faiz

15%-18%

FİFD ( faktiki illik faiz dərəcəsi)

min 16,2-max 20,84

Maaş müştəri qrupu

-Təkrar müştəri:15%

-Yeni müştəri:16%

Maaş olmayan müştəri qrupu

-Təkrar müştəri:17%

-Yeni müştəri:18%

Komissiya

Kredit məbləğinin 1%-i

İlkin ödəniş

Alınan əmlakın Bazar dəyərinin minimum 25%-i

Girov

20.000 AZN-dən yüksək kredit üçün Daşınmaz Əmlak girovu tələb olunur.

Sığorta

Təminat olaraq alınan əmlaklar sığortalanmalıdır.

-Sığorta məbləği girov alınmış əmlakın bazar dəyəri üzərindən hesablanır.

-Sığorta şəhadətnaməsinin müddəti kredit müddəti ilə eyni olmalıdır.

Minimum ümumi aylıq gəlir

500 AZN (vergilər çıxılmaqla)

Tələb olunan sənədlər Kredit alışı üçün müraciət ərizəsi, müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi, gəliri təsdiq edən sənəd, ipoteka predmetinin qiymətləndirmə aktı, ipoteka qoyulan yer üzrə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd (dövlət reyestrindən çıxarış) və texniki pasport (tələb olunduqda), dövlət qeydiyyat orqanı tərəfindən verilən ipoteka predmetinin digər öhdəliklər üzrə yüklü edilməməsini və məhdudiyyət olmadığını təsdiq edən sənəd-Forma 1; ipoteka qoyulan yaşayış sahəsi üzrə qeydiyyatda olanlar haqqında arayış-Forma 2; ipoteka qoyanın şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti; ipoteka predmetinin ipotekaya qoyulmasına və məhkəmədənkənar qaydada satılmasına dair ərin/arvadın, ipoteka predmetində qeydiyyatda olan digər yetkinlik yaşına çatmış ailə üzvlərinin notariat orqanlarına təqdim olunan razılığının surəti; İpoteka predmetinin mülkiyyətçisi yetkinlik yaşına çatmamış şəxs olduqda onun maraqları çərçivəsində səlahiyyətli qəyyumluq və himayəçilik orqanlarının razılığının surəti.
İş stajı minimum 6 ay
Zaminə görə tələb olunan sənədlər Zaminin şəxsiyyət vəsiqəsi,
13 - 19 %
500 - 20 000 AZN
Müddət: 36 ay dək
Kreditin məbləği 500 - 20000 AZN
Kreditin müddəti 36 ay dək
Borcalanın yaşı 18 - 65
Son iş yerində staj 6
Təminat
Müddət

36 ayadək

Faiz

13%-19%

FIFD

min 13.70 - max 20,95

Minimum kredit məbləği

500 AZN və ya ekv.

Maksimum kredit məbləği

20 000 AZN

Təkrar müştərilər üçün

Zaminliklə: 1-12 ay 15%, 13 -36 ay 16%

Zaminsiz: 1-12 ay 17%, 13 -36 ay 18%

Yeni müştərilər üçün

Zaminliklə: 1-12 ay 14%, 13 -36 ay 15%

Zaminsiz: 1-12 ay 16%, 13 -36 ay 17%

Komissiya

Kredit məbləğinin 1%-i

Təminat

Maaş müştəri qrupu

15.000 AZN-dək zaminsiz, 15.001-30.000 AZN-dək 1 zamin.

30.000 AZN-dən yüksək kredit üçün Daşınmaz Əmlak girovu tələb olunur. Digər müştəri qrupu

10.000 AZN-dək zaminsiz, 10.001-20.000 AZN-dək 1 zamin.

20.000 AZN-dən yüksək kredit üçün Daşınmaz Əmlak girovu tələb olunur.

Ödəniş

Aylıq kredit ödənişi aylıq gəlirin 45%-ni keçməyəcək şəkildə gəlirə uyğun,

Sığorta

Təminat olaraq alınan əmlaklar sığortalanmalıdır.

-Sığorta məbləği girov alınmış əmlakın bazar dəyəri üzərindən hesablanır.-

Sığorta şəhadətnaməsinin müddəti kredit müddəti ilə eyni olmalıdır.

Tələb olunan sənədlər Kredit alışı üçün müraciət ərizəsi, müştərinin şəxsiyyət vəsiqəsi, gəliri təsdiq edən sənəd.
Zaminə görə tələb olunan sənədlər Zaminin şəxsiyyət vəsiqəsi, gəliri təsdiq edən sənəd.
Müzakirə qrupuna keçil al