Gözləyin...

Valyuta məzənnələri

Valyuta Mərkəzi Bank məzənnəsi Ən yaxşı alış məzənnəsi Ən yaxşı satış məzənnəsi
USD
1,7000
AZN - 1 USD
1,7000
1,7020
EUR
1,7659
AZN - 1 EUR
1,7600
1,7740
RUB
0,0279
AZN - 1 RUB
0,0274
0,0279
Bank Valyuta Bank alır (Nağd) Bank satır (Nağd) Bank alır (Nağdsız) Bank satır(Nağdsız) Sonuncu yenilənmə
USD 1,6950 AZN 1,7020 AZN 1,6990 AZN 1,7025 AZN 18:00
USD 1,6950 AZN 1,7025 AZN 1,6995 AZN 1,7025 AZN 18:00
USD 1,6980 AZN 1,7025 AZN 1,7000 AZN 1,7020 AZN 18:00
USD 1,6900 AZN 1,7025 AZN 0,0000 AZN 0,0000 AZN 18:00
USD 1,6980 AZN 1,7025 AZN 1,6990 AZN 1,7025 AZN 18:00
USD 1,6980 AZN 1,7025 AZN 1,6970 AZN 1,7050 AZN 18:00
USD 1,6970 AZN 1,7200 AZN 1,6800 AZN 0,0000 AZN 18:00
USD 1,6990 AZN 1,7025 AZN 1,6990 AZN 1,7020 AZN 18:00
USD 1,6990 AZN 1,7025 AZN 1,6990 AZN 1,7025 AZN 18:00
USD 1,7000 AZN 1,7025 AZN 1,6900 AZN 1,7070 AZN 18:00
USD 1,6990 AZN 1,7025 AZN 1,6990 AZN 1,7025 AZN 18:00
USD 1,6970 AZN 1,7020 AZN 1,6975 AZN 1,7025 AZN 18:00
USD 1,6970 AZN 1,7025 AZN 1,6900 AZN 1,7055 AZN 18:00
USD 1,6950 AZN 1,7025 AZN 1,6950 AZN 1,7025 AZN 18:00
USD 1,6990 AZN 1,7020 AZN 1,6900 AZN 1,7025 AZN 18:00
USD 1,6990 AZN 1,7025 AZN 1,6840 AZN 1,7060 AZN 18:00
USD 1,6980 AZN 1,7020 AZN 1,6980 AZN 1,7015 AZN 18:00
USD 1,6950 AZN 1,7025 AZN 1,6950 AZN 1,7025 AZN 18:00
Müzakirə qrupuna keçil al