Gözləyin...

Debet kartları

Filterlər
  Təmizlə
SUPER EXTRA MasterCard Standart
Kartın qiyməti
1 il AZN
Maksimum kart müddəti

36 ayadək

Minimum kart limiti

100 AZN

Maksimum kart limiti

Maaş müştəriləri üzrə max. 3.000 AZN, digər müştərilər üzrə max. 2.000 AZN olaraq verilir.

Minimum toplam aylıq gəlir

250 AZN (vergilər çıxılmaqla-borcalan və zaminlər üçün )

Təminat

“Super Extra kart” məhsulu zaminsiz verilir

Faiz nisbəti

Ay24

Ərizə verənin yaşı

Ərizə verənin yaşı

Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər

Müraciət üçün tələb ediləcək sənədlər

Zaminə görə tələb olunan əlavə sənədlər

Zaminə görə tələb olunan əlavə sənədlər

EXTRA DEBIT MasterCard Maestro MasterCard Standart
Kartın qiyməti
5 AZN
Kart dəyəri

1 illik: 5 ₼

Müştərinin yaşı

Müştərinin yaşı

Məcburi sənədlər

Məcburi sənədlər

Müzakirə qrupuna keçil al