Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
4.5 % dək
100 AZN dən
Depozitin məbləği 0 ay
1 - 1 000 AZN
0%
0.1% *
1 000 - 30 000 AZN
0%
3% *
30 000 - 1 000 000 AZN
0%
3.5% *
100 000 AZN dən
0%
4.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
50 AZN dən
Müddət: 6 - 24 ay
Depozitin məbləği 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay
50 AZN dən
4.5%
5% *
9%
9.5% *
9.25%
9.75% *
9.5%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
9.1 % dək
50 AZN dən
Müddət: 6 - 36 ay
Depozitin məbləği 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
50 - 10 000 AZN
0%
6% *
0%
8% *
0%
8.2% *
0%
8.4% *
0%
8.5% *
10 001 - 20 000 AZN
0%
6.1% *
0%
8.1% *
0%
8.3% *
0%
8.5% *
0%
8.6% *
20 001 - 30 000 AZN
0%
6.2% *
0%
8.2% *
0%
8.4% *
0%
8.6% *
0%
8.7% *
30 001 - 50 000 AZN
0%
6.3% *
0%
8.3% *
0%
8.5% *
0%
8.7% *
0%
8.8% *
50 001 - 100 000 AZN
0%
6.4% *
0%
8.4% *
0%
8.6% *
0%
8.8% *
0%
8.9% *
100 001 - 200 000 AZN
0%
6.5% *
0%
8.5% *
0%
8.7% *
0%
8.9% *
0%
9% *
200 001 AZN dən
0%
6.6% *
0%
8.6% *
0%
8.8% *
0%
9% *
0%
9.1% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart