Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
11.5 % dək
100 - 1 000 000 AZN
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay 36 ay
100 - 1 000 000 AZN
9%
9.5% *
10%
10.5% *
11%
11.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
Müzakirə qrupuna keçil al