Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
7%
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 1 ay 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay
0%
1% *
0%
3% *
0%
4% *
0%
5% *
6%
7% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Müzakirə qrupuna keçil al