Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
9 % dək
100 AZN dən
Müddət: 6 - 12 ay
Depozitin məbləği 8 ay 11 ay 12 ay
100 AZN dən
2.5%
3.5% *
4.5%
5% *
9%
9% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
10.25 % dək
100 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 8 ay 11 ay 24 ay
100 AZN dən
3%
4% *
4.5%
5.5% *
9.75%
10.25% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
Müzakirə qrupuna keçil al