Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
30 000 AZN dən
Müddət: dən 3 - 24 ay
Məlumat yoxdur
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
12 % dək
100 AZN dən
Müddət: dən 1 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
100 AZN dən
4.5%
4.5% *
5.9%
6% *
7.3%
7.5% *
10%
11% *
10%
11% *
10%
11% *
10%
11.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
7 % dək
500 AZN dən
Müddət: dən 1 - 6 ay
Depozitin məbləği 1 ay 2 ay 3 ay 4 ay 5 ay 6 ay
500 AZN dən
0%
4.5% *
0%
5% *
0%
5.5% *
0%
5.5% *
0%
6% *
0%
7% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart