Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
500 AZN dən
Müddət: 1 - 6 ay
Depozitin məbləği 1 ay 12 ay
500 AZN dən
4.5%
5% *
6%
6.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
11.5 % dək
100 AZN dən
Müddət: 1 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 12 ay 24 ay 36 ay
100 AZN dən
4.5%
4.5% *
5.9%
6% *
10%
10.5% *
10.5%
11% *
11%
11.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart