Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
50 AZN dən
Müddət: 6 - 36 ay
Depozitin məbləği 11 ay 23 ay 36 ay
50 AZN dən
0%
4% *
0%
8.5% *
0%
9% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart
Müddət: 6 - 36 ay
Depozitin məbləği 11 ay 17 ay 23 ay 36 ay
4%
5% *
9%
9.5% *
9.25%
9.75% *
9.5%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart