Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
8 % dək
300 AZN dən
Müddət: dək 12 ay
Depozitin məbləği 12 ay
300 AZN dən
7.5%
8% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
500 AZN dən
Müddət: dən 12 - 24 ay
Məlumat yoxdur
Ödəniş müddəti % müddətin əvvəli
Standart
10 % dək
500 AZN dən
Müddət: dən 6 - 24 ay
Depozitin məbləği 12 ay 18 ay 24 ay
500 AZN dən
9.5%
10% *
9.5%
10% *
9.5%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart