Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
500 AZN dən
Məlumat yoxdur
Ödəniş müddəti % mürəkkəb faiz
Standart
500 AZN dən
Müddət: dək 12 ay
Depozitin məbləği 12 ay
500 - 100 000 AZN
11%
11.5% *
100 001 AZN dən
10.5%
11% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart