Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
10 % dək
500 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay 6 ay
500 AZN dən
8%
9% *
8%
9% *
7%
7.5% *
7.5%
8% *
9%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
100 AZN dən
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay
100 AZN dən
0%
1% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart