Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
500 AZN dən
Müddət: 3 - 24 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 12 ay 24 ay
500 AZN dən
4%
0% *
5%
0% *
- -
1 000 AZN dən - -
9%
9.5% *
10%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
100 AZN dən
Müddət: 36 ay dək
Depozitin məbləği 36 ay
100 AZN dən
0%
9% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Uşaq
500 AZN dən
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay
500 AZN dən
3%
0% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
6.5%
1 000 AZN dən
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay
1 000 AZN dən
9%
0% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin əvvəli
Standart
Müzakirə qrupuna keçil al