Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
500 AZN dən
Müddət: dən 3 - 24 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 12 ay 24 ay
500 AZN dən
6%
0% *
8%
0% *
- -
1 000 AZN dən - -
11%
11% *
11.5%
0% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
100 AZN dən
Müddət: dək 36 ay
Depozitin məbləği 36 ay
100 AZN dən
0%
9% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Uşaq
500 AZN dən
Müddət: dək 12 ay
Depozitin məbləği 12 ay
500 AZN dən
4%
0% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
1 000 AZN dən
Müddət: dək 12 ay
Depozitin məbləği 12 ay
1 000 AZN dən
9%
0% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin əvvəli
Standart