Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
20 000 AZN dən
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay
20 000 AZN dən
0%
8% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart
Müzakirə qrupuna keçil al