Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
200 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 12 ay 24 ay 36 ay
200 AZN dən
0%
3.3% *
4.4%
6.6% *
10.25%
10.3% *
10.3%
11% *
10.5%
11.3% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
100 - 100 000 AZN
Müddət: 12 - 216 ay
Depozitin məbləği 12 ay 216 ay
100 - 100 000 AZN
0%
5% *
0%
5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Uşaq
Müzakirə qrupuna keçil al