Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
50 AZN dən
Müddət: 12 ay dək
Məlumat yoxdur
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
200 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
200 AZN dən
0%
3% *
4%
6% *
9.25%
10% *
9.35%
10.25% *
9.5%
10.5% *
9.5%
10.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
100 - 100 000 AZN
Müddət: 12 - 216 ay
Depozitin məbləği 216 ay
100 - 100 000 AZN
0%
5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Uşaq