Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
7.5 % dək
100 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 24 ay 36 ay
100 AZN dən
0%
2% *
0%
4.5% *
0%
5% *
0%
6.5% *
0%
7% *
0%
7.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % aylıq
100 AZN dən
Müddət: 12 - 216 ay
Depozitin məbləği 36 ay 72 ay 108 ay 144 ay 180 ay 216 ay
100 AZN dən
0%
9% *
0%
9.5% *
0%
9.8% *
0%
10% *
0%
10.3% *
-
- - - - -
0%
10.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Uşaq
7.5 % dək
500 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay 36 ay
500 AZN dən
0%
6.5% *
0%
7% *
0%
7.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % i̇llik
Standart
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 12 ay
0%
4% *
0%
4.5% *
0%
5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Standart
8 % dək
100 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 24 ay 36 ay
100 AZN dən
2.4%
2.5% *
4.8%
5% *
5.25%
5.5% *
6.5%
7% *
7%
7.5% *
7.75%
8% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
Müzakirə qrupuna keçil al