Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
9.25 % dək
100 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 24 ay 36 ay
100 AZN dən
0%
3% *
0%
4% *
0%
6% *
0%
9.25% *
0%
9.25% *
0%
9.25% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % aylıq
100 AZN dən
Müddət: 12 - 216 ay
Depozitin məbləği 36 ay 72 ay 108 ay 144 ay 180 ay 216 ay
100 AZN dən
0%
8% *
0%
8.25% *
0%
8.5% *
0%
8.75% *
0%
9% *
-
- - - - -
0%
9.25% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Uşaq
8.5 % dək
500 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay 36 ay
500 AZN dən
0%
8.5% *
0%
8.5% *
0%
8.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % i̇llik
Standart
Müddət: dən 3 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 12 ay
0%
3% *
0%
3.5% *
0%
5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Standart
9.5 % dək
100 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 24 ay 36 ay
100 AZN dən
2%
3% *
3%
4% *
5%
6% *
9%
9.5% *
9%
9.5% *
9%
9.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart