Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
7 % dək
100 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay 36 ay
100 - 100 000 AZN
5.75%
6.25% *
6%
6.5% *
-
100 - 300 000 AZN - -
0%
7% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
7 % dək
1 000 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 24 ay 36 ay
1 000 AZN dən
1.5%
2% *
2.75%
3.25% *
4.25%
4.75% *
6%
6.5% *
6.25%
6.75% *
0%
7% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
6.5 % dək
1 000 AZN dən
Müddət: 12 - 24 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay
1 000 AZN dən
0%
6% *
-
10 000 AZN dən -
0%
6.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Uşaq
7 % dək
100 000 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay 36 ay
100 000 AZN dən
0%
5.75% *
0%
6% *
0%
7% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
Müzakirə qrupuna keçil al