Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
7 % dək
100 - 100 000 AZN
Müddət: dən 12 - 24 ay
Depozitin məbləği 12 ay 18 ay 24 ay
100 - 100 000 AZN
5.5%
6% *
5.75%
6.25% *
6%
6.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
7 % dək
1 000 AZN dən
Müddət: dən 3 - 24 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 18 ay 24 ay
1 000 AZN dən
1%
1.5% *
2.5%
3% *
4%
4.5% *
5.75%
6% *
6%
6.5% *
6.25%
6.75% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
1 000 AZN dən
Müddət: dən 12 - 24 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay
1 000 AZN dən
0%
6% *
-
10 000 AZN dən -
0%
6.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Uşaq
6 % dək
100 000 AZN dən
Müddət: dən 12 - 24 ay
Depozitin məbləği 12 ay 18 ay 24 ay
100 000 AZN dən
5.5%
0% *
5.75%
0% *
6%
0% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart