Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
1 000 - 100 000 AZN
Müddət: 1 ay dək
Depozitin məbləği 1 ay
1 000 - 100 000 AZN
0%
2% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart
4.5 % dək
1 000 - 100 000 AZN
Müddət: 6 - 36 ay
Depozitin məbləği 6 ay 9 ay 12 ay 24 ay 36 ay
1 000 - 100 000 AZN
0%
2.75% *
0%
3.5% *
0%
4.5% *
0%
4.5% *
0%
4.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart
1 000 - 100 000 AZN
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 24 ay 36 ay
1 000 - 100 000 AZN
2%
0% *
3%
0% *
3.75%
0% *
4.75%
0% *
4.75%
0% *
4.75%
0% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
1 000 - 100 000 AZN
Müddət: 1 - 36 ay
Depozitin məbləği 1 ay 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 24 ay 36 ay
1 000 - 100 000 AZN
0%
2.5% *
0%
3% *
0%
3.75% *
0%
4.5% *
0%
5.5% *
0%
5.5% *
-
100 000 AZN dək - - - - - -
0%
5.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % i̇llik
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart