Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
10 % dək
100 AZN dən
Müddət: 12 - 24 ay
Depozitin məbləği 12 ay 18 ay 24 ay
100 AZN dən
9%
9.5% *
9.5%
10% *
9.5%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
8.5 % dək
100 - 300 000 AZN
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay
100 - 300 000 AZN
8%
8.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart