Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
7 % dək
1 000 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 18 ay 24 ay 36 ay
1 000 AZN dən
0%
2.5% *
4%
4.5% *
6%
6.5% *
7.25%
7.75% *
7.5%
8% *
6.5%
7% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % yarımillik
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart