Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
7 % dək
500 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay 36 ay
500 AZN dən
6%
6.5% *
6.5%
7% *
6.5%
7% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % i̇llik
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
Müzakirə qrupuna keçil al