Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
10 % dək
100 AZN dən
Müddət: 6 - 12 ay
Depozitin məbləği 6 ay 9 ay 12 ay
100 AZN dən
3.5%
4.5% *
5.5%
6% *
10%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
11 % dək
100 AZN dən
Müddət: 6 - 36 ay
Depozitin məbləği 8 ay 11 ay 12 ay 36 ay
100 AZN dən
4%
5% *
5.5%
6.5% *
11%
11% *
10%
11% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % müddətin əvvəli
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
Müzakirə qrupuna keçil al