Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
10 % dək
300 AZN dən
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay 18 ay 24 ay
300 AZN dən
8.5%
9% *
8.75%
9.5% *
9%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
500 AZN dən
Müddət: 12 - 24 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay
500 AZN dən
8%
0% *
8%
0% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin əvvəli
Standart
11.5 % dək
500 AZN dən
Müddət: 6 - 24 ay
Depozitin məbləği 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
500 AZN dən
6%
7% *
9.5%
10% *
10%
10.5% *
10%
11% *
10%
11.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart