Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
500 AZN dən
Müddət: 12 ay dək
Məlumat yoxdur
Ödəniş müddəti % i̇llik
Standart
500 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay 36 ay
500 AZN dən
9.5%
10% *
9.75%
10.25% *
9.75%
10.25% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart