Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
8.5 % dək
50 AZN dən
Müddət: 36 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay
50 AZN dən
0%
8.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
10 % dək
500 AZN dən
Müddət: 1 - 12 ay
Depozitin məbləği 1 ay 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay
500 AZN dən
0%
3% *
0%
4% *
0%
6% *
0%
7% *
0%
8% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart
11 % dək
500 AZN dən
Müddət: 6 - 36 ay
Depozitin məbləği 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
500 AZN dən
0%
6% *
10%
10.5% *
10%
10.5% *
10.5%
11% *
10.5%
11% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Məbləğin çıxarılması
Standart
500 - 200 000 AZN
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay
500 - 200 000 AZN
0%
4% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Məbləğin çıxarılması
Standart