Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
11.25 % dək
500 000 AZN dək
Müddət: 6 - 36 ay
Depozitin məbləği 11 ay 18 ay 24 ay 36 ay
500 000 AZN dək
0%
6.5% *
9.5%
10% *
10%
10.5% *
10.5%
10.75% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
200 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 12 ay 24 ay 36 ay
200 AZN dən
0%
3.3% *
4.4%
6.6% *
10.25%
10.3% *
10.3%
11% *
10.5%
11.3% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
15 000 AZN dən
Məlumat yoxdur
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
500 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay 36 ay
500 AZN dən
9.5%
10% *
9.75%
10.5% *
9.75%
10.25% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
6.5 % dək
1 000 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 11 ay 23 ay 24 ay 30 ay 36 ay
1 000 AZN dən
1.5%
2% *
2.5%
3% *
4%
4.5% *
5.5%
6.5% *
6.25%
7.5% *
5.75%
7% *
5.5%
6.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % yarımillik
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
1 000 - 100 000 AZN
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 24 ay 36 ay
1 000 - 100 000 AZN
2%
0% *
3%
0% *
3.75%
0% *
4.75%
0% *
4.75%
0% *
4.75%
0% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
Müzakirə qrupuna keçil al