Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
6.5 % dək
1 000 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 11 ay 23 ay 24 ay 30 ay 36 ay
1 000 AZN dən
1.5%
2% *
2.5%
3% *
4%
4.5% *
5.5%
6.5% *
6.25%
7.5% *
5.75%
7% *
5.5%
6.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % yarımillik
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart