Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
10.5 % dək
500 AZN dən
Müddət: 3 - 24 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 12 ay 24 ay
500 AZN dən
4%
0% *
5%
0% *
- -
1 000 AZN dən - -
9%
9.5% *
10%
10.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
100 AZN dən
Müddət: 12 - 216 ay
Depozitin məbləği 36 ay 72 ay 108 ay 144 ay 180 ay 216 ay
100 AZN dən
0%
9% *
0%
9.5% *
0%
9.8% *
0%
10% *
0%
10.3% *
-
- - - - -
0%
10.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Uşaq
50 AZN dən
Müddət: 6 - 24 ay
Depozitin məbləği 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay
50 AZN dən
6.5%
7% *
10%
10.5% *
10%
10.75% *
10%
11% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
9.1 % dək
50 AZN dən
Müddət: 6 - 36 ay
Depozitin məbləği 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
50 - 10 000 AZN
0%
6% *
0%
8% *
0%
8.2% *
0%
8.4% *
0%
8.5% *
10 001 - 20 000 AZN
0%
6.1% *
0%
8.1% *
0%
8.3% *
0%
8.5% *
0%
8.6% *
20 001 - 30 000 AZN
0%
6.2% *
0%
8.2% *
0%
8.4% *
0%
8.6% *
0%
8.7% *
30 001 - 50 000 AZN
0%
6.3% *
0%
8.3% *
0%
8.5% *
0%
8.7% *
0%
8.8% *
50 001 - 100 000 AZN
0%
6.4% *
0%
8.4% *
0%
8.6% *
0%
8.8% *
0%
8.9% *
100 001 - 200 000 AZN
0%
6.5% *
0%
8.5% *
0%
8.7% *
0%
8.9% *
0%
9% *
200 001 AZN dən
0%
6.6% *
0%
8.6% *
0%
8.8% *
0%
9% *
0%
9.1% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart
9 % dək
100 AZN dən
Müddət: 6 - 12 ay
Depozitin məbləği 8 ay 11 ay 12 ay
100 AZN dən
2.5%
3.5% *
4.5%
5% *
9%
9% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
10.25 % dək
100 AZN dən
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 8 ay 11 ay 24 ay
100 AZN dən
3%
4% *
4.5%
5.5% *
9.75%
10.25% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
8 % dək
100 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 24 ay 36 ay
100 AZN dən
2.4%
2.5% *
4.8%
5% *
5.25%
5.5% *
6.5%
7% *
7%
7.5% *
7.75%
8% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
11 % dək
100 AZN dən
Müddət: 12 - 24 ay
Depozitin məbləği 12 ay 18 ay 24 ay
100 AZN dən
9.5%
10% *
10%
10.5% *
10.5%
11% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
100 AZN dən
Müddət: 36 ay dək
Depozitin məbləği 36 ay
100 AZN dən
0%
9% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Uşaq
8 % dək
300 AZN dən
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay
300 AZN dən
7.5%
8% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
10 % dək
500 AZN dən
Müddət: 6 - 24 ay
Depozitin məbləği 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay
500 AZN dən
6%
6.5% *
9%
9.5% *
9%
9.75% *
9.25%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
8.5 % dək
100 - 300 000 AZN
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay
100 - 300 000 AZN
8%
8.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
11.5 % dək
100 - 1 000 000 AZN
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay 36 ay
100 - 1 000 000 AZN
9%
9.5% *
10%
10.5% *
11%
11.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
12 % dək
500 000 AZN dək
Müddət: 6 - 36 ay
Depozitin məbləği 11 ay 18 ay 24 ay 36 ay
500 000 AZN dək
0%
6.5% *
10%
10.5% *
11%
11% *
12%
12% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
7%
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 1 ay 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay
0%
1% *
0%
3% *
0%
4% *
0%
5% *
6%
7% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Müddət: 12 - 36 ay
Məlumat yoxdur
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % müddətin əvvəli
500 AZN dən
Müddət: 1 - 6 ay
Depozitin məbləği 1 ay 12 ay
500 AZN dən
4.5%
5% *
6%
6.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
1 000 - 100 000 AZN
Müddət: 1 ay dək
Depozitin məbləği 1 ay
1 000 - 100 000 AZN
0%
2% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart
100 - 10 000 AZN
Müddət: 36 - 180 ay
Depozitin məbləği 12 ay
100 - 10 000 AZN
0%
8.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % i̇llik
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Uşaq
15 000 AZN dən
Məlumat yoxdur
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
7 % dək
100 - 50 000 AZN
Müddət: 12 - 24 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay
100 - 50 000 AZN
0%
5% *
0%
7% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart
500 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay 36 ay
500 AZN dən
9.5%
10% *
9.75%
10.5% *
9.75%
10.25% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
50 AZN dən
Müddət: 6 - 36 ay
Depozitin məbləği 11 ay 23 ay 36 ay
50 AZN dən
0%
4% *
0%
8.5% *
0%
9% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart
9.5 % dək
50 AZN dən
Müddət: 36 ay dək
Depozitin məbləği 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
50 AZN dən
0%
6% *
9%
9.5% *
9%
9.5% *
9%
9.5% *
9%
9.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
6.5 % dək
100 AZN dən
Müddət: 12 - 24 ay
Depozitin məbləği 12 ay 18 ay 24 ay
100 - 100 000 AZN
5.5%
6% *
5.75%
6.25% *
6%
6.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
11.5 % dək
100 AZN dən
Müddət: 1 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
100 AZN dən
4.5%
4.5% *
5.9%
6% *
7.3%
7.5% *
10%
10.5% *
10%
10.5% *
10.5%
11% *
11%
11.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
8 % dək
500 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
500 AZN dən
6%
6.5% *
6.5%
7% *
7%
7.5% *
7.5%
8% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
100 AZN dən
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay
100 AZN dən
0%
1% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart
9 % dək
500 AZN dən
Müddət: 1 - 12 ay
Depozitin məbləği 1 ay 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay
500 AZN dən
0%
3% *
0%
4% *
0%
5.5% *
0%
7% *
0%
7.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart
200 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 12 ay 24 ay 36 ay
200 AZN dən
0%
3.3% *
4.4%
6.6% *
10.25%
10.3% *
10.3%
11% *
10.5%
11.3% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
500 AZN dən
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay
500 - 100 000 AZN
0%
7% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
9.5 % dək
500 AZN dən
Müddət: 6 - 36 ay
Depozitin məbləği 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
500 AZN dən
0%
6% *
9%
9.5% *
9%
9.5% *
9%
9.5% *
9%
9.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Məbləğin çıxarılması
Standart
6.75 % dək
1 000 AZN dən
Müddət: 3 - 24 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 18 ay 24 ay
1 000 AZN dən
1%
1.5% *
2.5%
3% *
4%
4.5% *
5.75%
6% *
6%
6.5% *
6.25%
6.75% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
9 % dək
1 000 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay 36 ay
1 000 AZN dən
5%
5.5% *
6%
6.5% *
8%
9% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
8 % dək
1 000 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 11 ay 23 ay 24 ay 30 ay 36 ay
1 000 AZN dən
1.5%
2% *
2.5%
3% *
4%
4.5% *
5.5%
6.5% *
6.25%
7.5% *
5.75%
7% *
5.5%
6.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % yarımillik
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
10 % dək
1 000 AZN dən
Müddət: 12 - 24 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay
1 000 AZN dən
7%
8% *
9%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
6.5 % dək
1 000 AZN dən
Müddət: 12 - 24 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay
1 000 AZN dən
0%
6% *
-
10 000 AZN dən -
0%
6.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Uşaq
4.5 % dək
1 000 - 100 000 AZN
Müddət: 6 - 36 ay
Depozitin məbləği 6 ay 9 ay 12 ay 24 ay 36 ay
1 000 - 100 000 AZN
0%
2.75% *
0%
3.5% *
0%
4.5% *
0%
4.5% *
0%
4.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart
20 000 AZN dən
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay
20 000 AZN dən
0%
8% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart
100 - 100 000 AZN
Müddət: 12 - 216 ay
Depozitin məbləği 12 ay 216 ay
100 - 100 000 AZN
0%
5% *
0%
5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Uşaq
500 - 200 000 AZN
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay
500 - 200 000 AZN
0%
4% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Məbləğin çıxarılması
Standart
Müddət: 6 - 36 ay
Depozitin məbləği 6 ay 12 ay 36 ay
4%
5% *
9%
9.5% *
9.5%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
1 000 - 100 000 AZN
Müddət: 1 - 36 ay
Depozitin məbləği 1 ay 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 24 ay 36 ay
1 000 - 100 000 AZN
0%
2.5% *
0%
3% *
0%
3.75% *
0%
4.5% *
0%
5.5% *
0%
5.5% *
-
100 000 AZN dək - - - - - -
0%
5.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % i̇llik
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Standart
Müzakirə qrupuna keçil al