Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
Müddət: 12 - 36 ay
Məlumat yoxdur
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % müddətin əvvəli
500 AZN dən
Müddət: 12 - 24 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay
500 AZN dən
8%
0% *
8%
0% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin əvvəli
Standart