Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
11 % dək
100 AZN dən
Müddət: 6 - 36 ay
Depozitin məbləği 8 ay 11 ay 12 ay 36 ay
100 AZN dən
4%
5% *
5.5%
6.5% *
11%
11% *
10%
11% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % müddətin əvvəli
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
500 AZN dən
Müddət: 12 - 24 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay
500 AZN dən
9%
0% *
9%
0% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin əvvəli
Standart
1 000 AZN dən
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay
1 000 AZN dən
9%
0% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin əvvəli
Standart
Müzakirə qrupuna keçil al