Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
50 AZN dən
Müddət: 12 ay dək
Məlumat yoxdur
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
300 AZN dən
Müddət: 1 - 18 ay
Depozitin məbləği 1 ay 3 ay 6 ay 12 ay 18 ay
300 - 500 000 AZN
4%
4% *
5.5%
6% *
6.5%
7% *
8.5%
9% *
9%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
11.25 % dək
500 000 AZN dək
Müddət: 6 - 36 ay
Depozitin məbləği 11 ay 18 ay 24 ay 36 ay
500 000 AZN dək
0%
6.5% *
9.5%
10% *
10%
10.5% *
10.5%
10.75% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
7%
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 1 ay 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay
0%
1% *
0%
3% *
0%
4% *
0%
5% *
6%
7% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
9.25 % dək
100 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 24 ay 36 ay
100 AZN dən
0%
3% *
0%
4% *
0%
6% *
0%
9.25% *
0%
9.25% *
0%
9.25% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % aylıq
50 - 100 000 AZN
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay 36 ay
50 - 100 000 AZN
8%
0% *
8%
0% *
8%
0% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % aylıq
Məbləğin artırılması
Məbləğin çıxarılması
4.5 % dək
100 AZN dən
Depozitin məbləği 0 ay
1 - 1 000 AZN
0%
0.1% *
1 000 - 30 000 AZN
0%
3% *
30 000 - 1 000 000 AZN
0%
3.5% *
100 000 AZN dən
0%
4.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
500 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay 36 ay
500 AZN dən
9.5%
10% *
9.75%
10.25% *
9.75%
10.25% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
50 AZN dən
Müddət: 6 - 24 ay
Depozitin məbləği 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay
50 AZN dən
4.5%
5% *
9%
9.5% *
9.25%
9.75% *
9.5%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
6.5 % dək
100 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay
100 - 100 000 AZN
5.75%
6% *
6.25%
6.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
9 % dək
100 AZN dən
Müddət: 6 - 12 ay
Depozitin məbləği 8 ay 11 ay 12 ay
100 AZN dən
2.5%
3.5% *
4.5%
5% *
9%
9% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
11.25 % dək
100 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 8 ay 11 ay 17 ay 23 ay 24 ay
100 AZN dən
3%
4% *
4.5%
5.5% *
10%
10.5% *
10.5%
11% *
10.75%
11.25% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
9.5 % dək
100 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 24 ay 36 ay
100 AZN dən
2%
3% *
3%
4% *
5%
6% *
9%
9.5% *
9%
9.5% *
9%
9.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
11.5 % dək
100 AZN dən
Müddət: 1 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 12 ay 24 ay 36 ay
100 AZN dən
4.5%
4.5% *
5.9%
6% *
10%
10.5% *
10.5%
11% *
11%
11.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
10 % dək
100 AZN dən
Müddət: 12 - 24 ay
Depozitin məbləği 12 ay 18 ay 24 ay
100 AZN dən
9%
9.5% *
9.5%
10% *
9.5%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
10 % dək
500 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay 6 ay
500 AZN dən
8%
9% *
8%
9% *
7%
7.5% *
7.5%
8% *
9%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
200 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
200 AZN dən
0%
3% *
4%
6% *
9.25%
10% *
9.35%
10.25% *
9.5%
10.5% *
9.5%
10.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
10 % dək
300 AZN dən
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay 18 ay 24 ay
300 AZN dən
8.5%
9% *
8.75%
9.5% *
9%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
11.5 % dək
500 AZN dən
Müddət: 6 - 24 ay
Depozitin məbləği 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
500 AZN dən
6%
7% *
9.5%
10% *
10%
10.5% *
10%
11% *
10%
11.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
9.5 % dək
500 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
500 AZN dən
8%
9% *
8.25%
9% *
8.5%
9% *
9%
9.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % i̇llik
Ödəniş müddəti % aylıq
Məbləğin çıxarılması
Standart
6.75 % dək
1 000 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 24 ay
1 000 AZN dən
1.5%
2% *
2.75%
3.25% *
4.25%
4.75% *
6%
6.5% *
6.25%
6.75% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
9 % dək
1 000 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay 36 ay
1 000 AZN dən
5%
5.5% *
6%
6.5% *
8%
9% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
7 % dək
1 000 AZN dən
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 18 ay 24 ay 36 ay
1 000 AZN dən
0%
2.5% *
4%
4.5% *
6%
6.5% *
7.25%
7.75% *
7.5%
8% *
6.5%
7% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % yarımillik
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
10 % dək
1 000 AZN dən
Müddət: 12 - 24 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay
1 000 AZN dən
7%
8% *
9%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
1 000 - 100 000 AZN
Müddət: 3 - 36 ay
Depozitin məbləği 3 ay 6 ay 9 ay 12 ay 24 ay 36 ay
1 000 - 100 000 AZN
2%
0% *
3%
0% *
3.75%
0% *
4.75%
0% *
4.75%
0% *
4.75%
0% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % rüblük
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
6 % dək
100 000 AZN dən
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 36 ay
100 000 AZN dən
0%
5.75% *
0%
6% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
1 000 - 250 000 AZN
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay
1 000 - 250 000 AZN
4%
0% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
8.5 % dək
100 - 300 000 AZN
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay
100 - 300 000 AZN
8%
8.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
Müddət: 6 - 36 ay
Depozitin məbləği 11 ay 17 ay 23 ay 36 ay
4%
5% *
9%
9.5% *
9.25%
9.75% *
9.5%
10% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart
11.5 % dək
100 - 1 000 000 AZN
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay 36 ay
100 - 1 000 000 AZN
9%
9.5% *
10%
10.5% *
11%
11.5% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Standart