Gözləyin...

Depozitlər

Filterlər
  Təmizlə
Bank
Faiz
Məbləğ
Şərti
50 - 100 000 AZN
Müddət: 12 - 36 ay
Depozitin məbləği 12 ay 24 ay 36 ay
50 - 100 000 AZN
8%
0% *
8%
0% *
8%
0% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % aylıq
Məbləğin artırılması
Məbləğin çıxarılması
11 % dək
500 AZN dən
Müddət: 6 - 36 ay
Depozitin məbləği 6 ay 12 ay 18 ay 24 ay 36 ay
500 AZN dən
0%
6% *
10%
10.5% *
10%
10.5% *
10.5%
11% *
10.5%
11% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Ödəniş müddəti % aylıq
Məbləğin çıxarılması
Standart
500 - 200 000 AZN
Müddət: 12 ay dək
Depozitin məbləği 12 ay
500 - 200 000 AZN
0%
4% *
* Depozit müddətinin sonuna faiz
Ödəniş müddəti % müddətin sonu
Məbləğin çıxarılması
Standart